Kezdőlap Vendégház Apartman1 Apartman2 Árak Megközelítés Kapcsolat

   

Horgászat

A Tisza-tóban megtalálható szinte minden halfaj, a ponty, a csuka, a süllő, a harcsa, a compó, a kárász és a keszegfélék is. Tóparti horgászhelyek a szálláshelyről negyedórás sétával megközelíthetőek. Távolabb van az élő Tisza, melynek lassúbb folyású részei ugyancsak bővelkednek halakban, különösen közkedvelt zsákmánynak számítanak nagytestű tiszai nyurgapontyok, de nem ritkák kapitális süllők, harcsák és balinok sem. A folyóvizet és a tározót összekötő öblítőcsatornák a halak ide-odavándorlásának színterei, torkolati szakaszain termetes süllők, csukák és balinok szívesen keresik zsákmányukat. Ezen területek megközelítése csónakkal történhet. A tározó haléletterei állandó változásban vannak, ennek következtében a halállomány szerkezete is változik, jelenleg 65 halfaj lelhető fel.

 

Vendégeink számára a  horgászás kiegészítő kellékeinek beszerzésében segítünk, (horgászengedély, csali, egyéb kiegészítők), a vízen való közlekedéshez pedig kedvezményes áron csónakot biztosítunk akár motorral is. A kifogott halak megpucolásához segítséget nyújt a szálláshely udvarán a fák alatt az erre a célra beállított pad.

 

Süllőfogás 2009

 

 

 

A MOHOSZ által a  Tisza-tóra kiadott 2007. évi horgászrend

Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük a Tisza-tavon. A halállomány védelme, őrzése és gyarapítása, a halasítások, valamint a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása tetemes költségbe kerül a hasznosítónak. A tározó partjai, szigetei tisztaságának és környezetének megóvása érdekében számítunk segítő magatartására. Horgászatához kedvező vízjárást, jó horgászidőt és kellemes szórakozást kívánunk!

Az engedély érvényes:

1. A Kiskörei-duzzasztómű és a 440 fkm között a Tisza és a tározó területére; az Eger-patakra a Borsodivánka és Négyes községeket összekötő közúti hídjáig; a Tisza-tó körüli szivárgó árkokra. Az engedély nem érvényes a Laskó-patakra és szivárgójára.

2. A Jászsági-főcsatornán a víztározó töltésében lévő zsilip alatti 20 m hosszú üzemi terület végétől a Kál-Kisköre közötti vasúti hídig; Nagykunsági-főcsatornán a tározó töltésében lévő zsilip alatti 20 m hosszú üzemi terület végétől az abádszalóki vasútállomás közelében lévő Abádszalók és Tiszabura helységek közötti országút hídjáig.

3. A Hortobágyi Nemzeti Park területén - annak igazgatósága által előírt, következő természetvédelmi korlátozásokkal:

a.) A Tisza-tó északi, természetvédelmi oltalom alatt álló régiójának határai: a 33-as főközlekedési út Poroszlót Tiszafüreddel összekötő szakaszától a Tisza 440 fkm-ig a folyótól keletre és nyugatra eső védtöltések közötti terület. Ezen területen - a Tisza és a IX-es öblítőcsatorna kivételével - tilos a motorcsónakos közlekedés. A kijelölt tilalmi (rezervátum) területen fekvő Kerek-tó, Hordódi-Holt-Tisza, Háromágú vízrészeken egész évben tilos a belépés, ott-tartózkodás, következésképpen a horgászat és a halászat is. A Nyárád-ér, Eger-patak vonala, az 57, 58, 59-es alappontok által meghatározott vonal, illetve a 33-as főút a Tisza és a IX-es öblítőcsatorna által határolt területre február 1-től június 15-ig tilos a belépés, az ott-tartózkodás és a horgászás. A közlekedés június 15-től csak robbanómotor nélkül hajtott (elektromos vagy evezős) csónakkal engedélyezett.

b.) A Tisza-tó déli részén található természetvédelmi oltalom alatt álló terület határai: a Tisza jobb partja, az V-ös öblítőcsatorna (Aranyosi-öblítő), valamint egyenes vonal mentén a Kozma-fok, a Balázs-fok és a Kis-Tisza által határolt terület. Ezeken a területeken csak a 4 kW teljesítményt meg nem haladó belső égésű motorral hajtott csónak és kishajó közlekedhet, kivéve a védelem alá került Óhalászi Holt-Tisza, Porong-tava, Ispán-tava, Hód, Gaznyilas és Partos fenék, ahol robbanómotoros csónak használata szintén tilos.

c.) Az a) és b) pontokban meghatározott területek látogatható részein is tilos:

- a sátorozás, a kempingezés, a tűzgyújtás és a növényzetirtás;

- a természetvédelmi oltalom alatt álló állatok szaporodási helyét, illetve a madártelepeket 200 méternél jobban megközelíteni, a védett hínárnövényekből álló hínármezőket (tündérfátyol, tündérrózsa) károsítani, azokon keresztül vízi járművel közlekedni;

- engedély nélkül horgászstéget elhelyezni (az engedély nélkül kihelyezettek elbontását a természetvédelmi hatóság kezdeményezi).

Horgászati előírások:

1. Felnőtt horgász a törvényi előírások szerint egy időben kizárólag csak 2 bottal horgászhat, ennek az előírásnak a megsértése halvédelmi szabálysértés. Ifjúsági és gyermek horgász 1 bottal horgászhat, a gyermek horgász csak egy horgot használhat felszerelésén.

2. Tilalmi idők, méret és naponta kifogható mennyiségre vonatkozóan a következő szabályok érvényesek a 2007. évben:

Halfaj  Tilalmi idő Legkisebb kifogható méret

Csuka II.15. - III.30. 40 cm

Süllő III.1. - IV.30. 30 cm

Kősüllő III.1. - V.31. 20 cm

Balin III.1. - IV.30. 40 cm

Kecsege III.1. - V.31. 45 cm

Ponty V.2. - VI.15. 30 cm

Márna V.2. - VI.15. 40 cm

Harcsa 80 cm alatt V.2. - VI.15. 50 cm

Amur - 40 cm

Felnőtt területi engedély birtokában a méretkorlátozással védett halakból naponta összesen 5 db fogható, egy halfajból azonban legfeljebb 3 db. (Tehát fogható pl. 3 db ponty, 1 db süllő és 1 db csuka, vagy 2 db ponty, 1 db balin, 1 db amur és 1 db harcsa.) Ezen kívül naponta fogható 3 kg kősüllő és 10 kg egyéb, mérettel nem védett halfaj. Ifjúsági engedély birtokában naponta összesen 3 db mérettel védett, egy halfajból legfeljebb 2 db fogható. Ezen kívül fogható 3 kg kősüllő és 10 kg egyéb mérettel nem védett halfaj. A gyermek területi engedéllyel naponta 1 db méretkorlátozással védett hal és 5 kg egyéb hal fogható.

3. Időszakos tilalmak a Tisza-tavon és mellékvizein:

a.) Január 1. és február 28., valamint december 1. és 31. között horgászni csak a naptári napkelte és napnyugta közötti időszakban lehet, az éjszakai horgászat tilos. A téli hónapokban tilos a horgászat a Tisza folyó következő fkm táblák közötti szakaszain: 405-410; 416-420 (kivéve az Aranyosi - szigetet elkerülő eredeti ág); 422-423; 426-428; 432-435.

b.) Január 1. és február 28, valamint december 1. és 31 között a Tisza-tó teljes területén tilos kifogni és megtartani a következő halfajokat: ponty, amur, busa, compó. A harcsa fogása január 1. és március 31., valamint december 1. és 31. között a Tisza-tó teljes területén tilos!

c.) A halállomány ívó területeinek védelme érdekében május 2. és június 15. között tilos a horgászat az Eger-patak befolyásától a Négyes-Borsodivánka községeket összekötő közút hídjáig.

4. A vízügyi szervek által meghatározott üzemi területeken horgászni és tartózkodni tilos. Tilos a horgászat a téli kikötő területén, az erőmű felvizén 300 m hosszan, a Nagykunsági-főcsatornán a töltésében lévő zsiliptől a kerítéssel lezárt 20 m-en belüli és a Jászsági-főcsatornán a töltésében lévő zsiliptől számított 20 m-en belüli területen.

5. A gáton a gépjármű-közlekedés engedély köteles. A gátközlekedési engedélyek (napi, heti, éves) a tározó környéki horgászegyesületi irodákban, horgászboltokban és csónakkikötőkben szerezhetők be. Nem érvényesek a II-III. fokú árvízvédelmi készültség esetén. A gáton megállni és parkolni csak a töltéskoronán szabad úgy, hogy az álló jármű mellett egy másik biztonságosan el tudjon haladni.

6. A parti nád-, valamint fűzsávot (biológiai védelem), a partvédő művet megbontani, megrongálni; a partvédő mű mögötti (feltöltött) terület védelmét biztosító növényzetet eltávolítani, irtani, gyéríteni nem szabad. A horgászat befejeztével el kell viszont távolítani az etetés jelölésére és a kikötésre használt karókat és bójákat.

7. 14 éven aluliak partról és csónakból csak felnőtt személy felügyeletével horgászhatnak.

8. A fogási naplóba a méretkorlátozással védett halat a fogást követően azonnal, az egyéb halakat a vízpart elhagyása előtt kell bejegyezni. A naplót a horgász a rajta feltüntetett határidőig a naplót kiadó egyesületnél köteles leadni.

9. A haljelölés a halgazdálkodási munkát segíti. Jelölt halról a jelet akkor szabad levenni, ha az a méretet eléri. Ellenkező esetben a jel számát kérjük feljegyezni és a fogott halat kíméletesen visszaengedni. A leolvasott számot, illetve a levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, súlyát, valamint a horgász nevét és lakcímét tartalmazó feljegyzést kérjük postán a MOHOSZ-nak megküldeni.

10. A szervezett horgászversenyeket - a MOHOSZ Tisza-tavi Kirendeltségre (tel.: 06-59-352-113) történő kötelező bejelentés alapján - elsőbbség illeti meg, ezért a rendezőség által kijelölt helyen a verseny időtartama alatt csak a versenyzők horgászhatnak.

11. Az időszakos állománymentő, állományszabályozó halászati tevékenység területén a halászati idő tartama alatt horgászni és a tevékenységet zavarni tilos.

12. Szemetelni, illetve szemetes helyen horgászni tilos! A horgász köteles a horgászat befejeztével a szemetet magával vinni, vagy a kihelyezett szemétgyűjtő zsákokba helyezni. A szemetes helyen horgászótól a területi engedély bevonható, illetve az illetékes hatóság helyszíni bírságot szabhat ki.

13. A horgászatra vonatkozó szabályok megsértése a hatóságin kívül egyéb eljárást is von maga után. A területi engedélyt már a szabálytalanságot megállapító hivatalos személy, a halőr is elveheti. Halvédelmi szabálysértés esetén a halászati hatósághoz történő továbbítás végett az állami horgászjegyet is visszatarthatja.

14. Az itt nem szabályozott kérdésekben a halászati-horgászati törvény és a Horgászat Országos Szabályai az irányadóak.